Üld- ja tellimistingimused

NB! Sushi täpne kogus vastab pildile, kui ei ole märgitud teistmoodi

  1. Tingimuste ulatus ja kehtivus

1.1. Tingimused kehtivad kõigi isikute ja ostukeskkonna www.narva.sushiking.ee (edaspidi parnu.sushiking.ee e-pood) omanik SUSHI EKSPERT OÜ vahel parnu.sushiking.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.

1.2. Lisaks käesolevatele tingimustele reguleerivad parnu.sushiking.ee e-poe vahendusel toodete ostmisel tekkivaid õigussuhteid Eesti Vabariigis kehtivad õigusaktid.

1.3. SUSHI EKSPERT OÜ on õigustatud parnu.sushiking.ee e-poe arengust tulenevalt ning e-poe parema ja turvalisema kasutamise huvides käesolevaid tingimusi ja hinnakirja muutma ning täiendama. Tingimuste ning hinnakirja muudatustest ja täiendustest teatatakse interneti lehekülje www.parnu.sushiking.ee kaudu. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad vastava muudatuse või täienduse avaldamisest interneti leheküljel www.parnu.sushiking.ee. Kui Te edastasite oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, kohaldatakse Teie ja SUSHI EKSPERT OÜ vahel tekkinud õigussuhtele Teie poolt tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimusi, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.

  1. Hinnad

2.1. Parnu.sushiking.ee e-poe hinnad kehtivad arve tähtajalise tasumise puhul vastavalt punktis 4 sätestatule.

2.2. Kõik hinnad e-poes tootud eurodes (EUR) ja sisaldavad käibemaksu 20%.

  1. Ostu sooritamine

3.1. Klient valib E-poes välja soovitud Toote ning lisab selle ostukorvi, klikkides nupul “Lisa ostukorvi”.

3.2. Tellimuse vormistamiseks tuleb Kliendil liikuda Ostukorvi lehele: menüüribal ostukorvi valikus klikkida nupul „Edasi maksma“, misjärel suunatakse Klient tellimuse vormistamise lehele.

3.3. Pärast nõutud andmete sisestamist ja andmete õigsuse kontrollimist kinnitab Klient tellimuse klikkides „Kinnitan&maksan“. Peale antud tegevust on tellimus kinnitatud ja müüjale edastatud.

3.4. Klient tasub Toote eest koheselt internetipanga pangalingi vahendusel ning kinnitab Müüjale makse klikkides nupul “Tagasi kaupmehe juurde”.

3.5. Klient kohustub tellimuse vormistamisel esitama tellimuse täitmiseks vajalikud, tõesed andmed.

3.6. Müüja ei vastuta tellimuse täitmisel Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tingitud täitmise võimatuse või mistahes sellest tulenevate tagajärgede eest.

3.7. Müüjal on õigus loobuda tellimuse täitmisest kui tekib kahtlus Müüjale esitatud andmete õigsuses ja headele tavadele mittevastava käitumise puhul.

  1. Makseviisid

4.1. Tellimuste eest saab turvaliselt tasuda Eesti pangalinkide abil (Swedbank, SEB, Nordea, Danske, LHV, Krediidipank, Coop ja teisi) ja krediitkaardiga (Visa, MasterCard, Maestro).

4.2. Makse teostamine toimub väljaspool E-poe keskkonda teenusepakkuja Maksekeskus AS turvalises maksekeskkonnas.

4.3. Müüjal puudub ligipääs Kliendi pangaandmetele ja krediitkaardi andmetele.

 

 

  1. Tellimuse kohaletoimetamine ja üleandmine

5.1 Meie kohaletoimetamisteenused hõlmavad Pärnumaa maakonna territooriumi. Juhul kui soovite meie poolset kohale toimetamist väljaspool eelnevalt mainitud piirkonda toimub see erikokkuleppel mille sõlmimiseks palume pöörduda oma sooviga e-posti adressile [email protected] või telefonil +372 557 5555.

5.2. Tellimused toimetab kohale Sushi Ekspert OÜ kuller tootekaardil ja tellimuse kinnitusel näidatud tähtaja-ja aja jooksul. Täpsem info:

5.2.1 Kaup toimetatakse kohale kohaletoimetamise hinnakiri alusel:

– Kuller toimetab tooted Teie poolt tellimuse vormistamisel märgitud aadressile. Sihtkoha hilisem muutmine on võimalik vaid kokkuleppel.

– Lisainfo aadressil http://parnu.sushiking.ee/kohaletoimetamine/

5.3. Palun jälgige tellimuse vormistamisel esitatavate kontaktandmete õigsust vältimaks viivitusi ja arusaamatusi tellimuse kohaletoimetamisel. parnu.sushiking.ee (SUSHI EKSPERT OÜ) ja kuller ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Teie poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

5.4. Tellimused antakse kulleri poolt Teile üle koos vahearvega. Palume Teid tekkinud probleemidest koheselt informeerida telefonil +372 557 5555. Pretensioonide esitamise õigus ei laiene kahjudele, mis on tekkinud peale toote üleandmist ostjale.

5.5. Juhul, kui Tellimus ei jõua Kliendini heas seisukorras ja kinnises pakendis, on Klient kohustatud sellest restorani teavitama, saates vastavasisulise kirja koos piltidega e-posti aadressile: [email protected] ning helistades numbril +372 557 5555.

 

  1. Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

6.1. Ostetud tellimust ei saa tagastada, kui tellitud toit on valmistatud arvestades tellija isiklikke vajadusi või tellija poolt esitatud tingimuste kohaselt.

6.2. Kui tagastatav tellimus (ja tellimuse pakend või kott) on halvenenud ja halvenemine on põhjustatud (i) asjaoludest, mis ei ole tingitud SUSHI EKSPERT OÜ ning toote mittesihipärase kasutamise tulemusena, on SUSHI EKSPERT  OÜ-l õigus tasaarvestada tellimuse väärtuse vähenemine Teie poolt toote eest tasutud ning Teile tagastamisele kuuluva summaga. Tasaarvestamiseks saadab SUSHI EKSPERT  OÜ Teile tasaarvestamise avalduse Teie poolt tellimuse vormistamisel teatatud e-posti aadressile.

  1. Vastutus ja vääramatu jõud

7.1. Parnu.sushiking.ee (SUSHI EKSPERT  OÜ) vastutab Teie ees ja Teie vastutate parnu.sushiking.ee (SUSHI EKSPERT  OÜ) ees teisele poolele käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

7.2. Parnu.sushiking.ee (SUSHI EKSPERT  OÜ) ei vastuta Teile tekitatud kahjude eest või tellimuse kohaletoimetamise viibimise eest juhul, kui kahju või toote kohaletoomise viibimine on tingitud asjaolust, mida parnu.sushiking.ee (SUSHI EKSPERT  OÜ) ei saanud mõjutada ning mille saabumist parnu.sushiking.ee (SUSHI EKSPERT  OÜ) ei näinud ette ega võinud ette näha (vääramatu jõud).

  1. Andmete kaitse ja töötlemise põhimõtted

8.1. Kõiki parnu.sushiking.ee e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot. Krüptitud andmesidekanal pankadega tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse. Ka parnu.sushiking.ee (SUSHI EKSPERT  OÜ-l) puudub neile juurdepääs.

8.1.1 Veebipood kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid (sh nimi, telefoninumber, aadress, e-maili aadress) ainult tellimuse töötlemiseks ning kauba ostjale saatmiseks.

8.2. Müüja tagab ostja andmete sh. isikuandmete kaitse ja kasutamise privaatsuspoliitika tingimuste kohaselt ette nähtud korras. Ostja kinnitab, et on tutvunud ja nõus privaatsuspoliitika tingimustega. Lähtudes kehtivatest õigusaktidest ja privaatsuspoliitika tingimustes sätestatust, on Müüjal, Ostja nõusolekuta, õigus töödelda andmeid (sealhulgas isikuandmeid) ulatuses, mis on vajalik e-poes kasutamiseks. Muuhulgas on eeltoodust tulenevalt Müüjal eraldiseisva nõusolekuta õigus: saata ostjale e-poe teenuste kasutamisega seonduvaid teateid, sh. teateid, mille saatmine on e-poe kasutajate turvalisuse huvides; säilitada Ostjate paremaks teenindamiseks ja tehingute tõendamiseks e-poodi sisseloginud Ostja tellimuste andmed, sh mõistliku tähtaja jooksul ka nende tellimuste kohta, mida Ostja sessiooni käigus ei lõpetanud.

8.3. Kui Ostja on andnud Kliendilepingu sõlmimisel või muul viisil Ostja poolt tema nõusoleku andmist kinnitava tahteavalduse tegemisega (nt iseteeninduses) nõusoleku andmete turunduslikuks kasutamiseks, kasutab Müüja neid andmeid privaatsuspoliitika fikseeritud tingimustel ja eesmärgil sh. ka Ostjale teenuste ja kaupade personaalsete otseturundus-, kampaania- ja sooduspakkumiste edastamiseks elektroonilisel teel (nt e-posti või SMS´iga ).

8.4. Ostjal on igal ajahetkel õigus võtta andmete turunduslikuks kasutamiseks antud nõusolek tagasi, saates Müüjale vastavasisulise e-kirja või edasiste otseturustuspakkumiste saamisest keeldumiseks järgides tema e-posti aadressile saadetud otseturustuspakkumises olevat juhist.

8.5. Käesolevates tingimustes eraldi lahendamata küsimustes lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

8.6. Teie ja parnu.sushiking.ee (SUSHI EKSPERT OÜ) vahel seoses parnu.sushiking.ee e-poe vahendusel toodete tellimise ja ostmisega tekkinud vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kokkuleppe mittesaavutamisel on Teil õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Parnu Linnakohtusse. Vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigis kehtivatest õigusaktidest.

  1. Diskleimer

9.1. Tootepildid on illustratiivse tähendusega.

9.2. Sushi Ekspert OÜ jätab endale õiguse teha muudatusi nii toitude hinna kui ka saadavuse osas ning loobuda erandkorras toidu müügist.

9.3. Toote infot kontrollitakse ja täiustatakse regulaarselt. Andmed võivad olla peale Teie viimast külastust uuenenud.

Edukaid oste ja head isu!